In Good Company team

Privacy Statement

In Good Company

Privacy- en cookieverklaring

Als bureau voor talentmanagement hebben we bij In Good Company te maken met persoonsgegevens. Klanten zijn voor In Good Company van onschatbare waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor ons dan ook van groot belang.

1. Wat doet In Good Company?

2. Hoe kan ik In Good Company bereiken?

3. Persoonsgegevens die door In Good Company worden verwerkt

4. Betrokkenheid van en delen met derden.

5. Bewaartermijn dossiers

6. Cookies

7. Waarom gebruiken wij cookies?

8. Afmelden cookies

9. Uw rechten

10. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

11. Versiebeheer van dit privacyreglement

 

1.  Wat doet In Good Company

In Good Company is een bureau voor talentmanagement. We assessen, coachen, trainen én adviseren organisaties over het effectief inzetten van medewerkers binnen de organisatie . Meer informatie over ons kunt u vinden op de pagina Over In Good Company

2. Hoe kan ik In Good Company bereiken?

Op onze contactpagina vindt u uiteenlopende manieren om met In Good Company contact op te nemen.

3. Persoonsgegevens die door In Good Company worden verwerkt

In Good Company verwerkt persoonsgegevens over u doordat uw organisatie gebruikmaakt van de diensten van In Good Company en/of omdat u deze gegevens zelf aan In Good Company verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door In Good Company, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van In Good Company, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geboorteplaats;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • antwoorden op vragenlijsten
 • antwoorden op open vragen
 • testscores en rapporten
 • cv’s

Als u gebruikmaakt van de website(s) van In Good Company, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • Uw locatiegegevens;
 • Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s);
 • Uw IP-adres;
 • Uw internetbrowser en apparaat type.

4. Betrokkenheid van en delen met derden

In Good Company kan als verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om een externe consultant, trainer of assessmentpsycholoog, een extern testsysteem als onderdeel van het assessment, het ict-systeem of -platform waarmee wij onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform. Voor zover deze derden toegang hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft In Good Company de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in werking gesteld om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeengekomen.

5. Bewaartermijn dossier

Van elke (assessment) kandidaat wordt een dossier gemaakt. Hierin wordt in ieder geval alle rapportage opgenomen betreffende kandidaat.

In Good Company bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking en is maximaal 2 jaar.

6. Cookies

Wij maken op onze websites en apps gebruik van cookies. U kunt cookies voor alle sites uitzetten via uw browser.Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website en het gebruik van apps van In Good Company gebruiksvriendelijker.

7. Waarom gebruiken wij cookies?

 In Good Company gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die In Good Company gebruikt bevatten geen naam en adresgegevens; alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat wij onze websites en apps kunnen optimaliseren en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

8. Afmelden cookies

Wilt u liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.Om bezoekers van websites meer keuze te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden.

 9. Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die In Good Company van u verwerkt in te zien, te corrigeren, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan, het gebruik te beperken, over te dragen of te verwijderen, tenzij In Good Company deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting.

U kunt uw bezwaar of verzoek tot inzage, correctie, beperking, overdracht of verwijdering sturen naar Info@Ingoodcompany.nl. Wel stelt In Good Company vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. In Good Company vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. In Good Company zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen, op uw verzoek reageren.

U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen. Stuur uw verzoek dan naar:

In Good Company

T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming

Oude Nieuwveenseweg 111-113

2441 CT Nieuwveen

Telefoon: 0172 – 20 26 76

10. Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een ingang. 

11. Versiebeheer van dit privacyreglement

In Good Company behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website. Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2019.