Talentgericht werken: Sunweb Group & In Good Company
17 mei 2021 
in Blog

Talentgericht werken: Sunweb Group & In Good Company

Het afgelopen jaar zijn wij samen met reisorganisatie Sunweb Group een bijzonder traject aangegaan: het matchingsproject. Sunweb Group koos In Good Company als partner; twee talentgerichte organisaties, sterk in pragmatisch handelen vanuit de positieve psychologie. Yuri Kweekel, directeur van In Good Company: “Dit project is een ultiem voorbeeld van doen waar IGC goed in is: in korte tijd een grote groep mensen door een kwalitatief goed assessment heen leiden.”

talentgericht werken

Innovatieplan

Begin 2020 had Sunweb Group de stevige ambitie om “op strategisch vlak meer naar de toekomst toe te groeien” aldus Marlise Mahieu, hr-directeur van Sunweb Group. "Dit mooie innovatieplan, dat bedoeld was om rustig op te starten, kwam kort daarna in een stroomversnelling terecht door corona. Ineens ontstond de noodzaak om de organisatie in rap tempo aan te passen aan de nieuwe situatie. Sunweb Group kwam voor de uitdaging te staan om kosten te verlagen, maar tegelijkertijd de vaardigheden te vergroten. En dat onder enorme tijdsdruk. Onmogelijk? Niet in elkaars goede gezelschap!"

Matchingsproces

Terwijl corona uitbrak, nam Sunweb Group plaats aan de tekentafel voor een nieuw organisatiedesign. Marlise: “We wilden toe naar een design waarin mensen cross-functioneel en vanuit diverse disciplines met elkaar samenwerken.” Waar sommige rollen hierdoor boventallig werden, werden ook nieuwe rollen geboren. Sunweb Group diende hierdoor kritisch te kijken naar de talenten van haar personeel. Binnen drie tot zes maanden moesten werknemers naar een nieuwe rol toe gaan groeien. Intern óf extern. Speerpunt hierin was een positieve uitkomst voor zowel organisatie als medewerker. Van hieruit werd het matchingsproces geboren.

Chemie

Bij dit matchingsproces schakelde Sunweb Group de hulp van talentmanagementbureau In Good Company in. Waarom koos Sunweb Group voor IGC? Dat antwoord is eenvoudig: vanwege de focus op talent. Het ging Sunweb Group vooral om het zo goed mogelijk begeleiden van haar werknemers, met een positieve uitwerking voor beide partijen. En vooral met wederzijds respect. Yuri vertelt: “Ondanks dat het voor Sunweb Group een zware tijd was, hebben zij ervoor gekozen om toch budget vrij te maken voor een kwalitatief proces. Want bij Sunweb Group draait het om mensen, niet om bedrijfsmiddelen.” Al snel bleken Sunweb Group en In Good Company ideale partners, met eenzelfde aanpak. Pragmatisch, mensgericht en flexibel. Sunweb Group schakelt snel, maar verwacht dit ook van haar partners. Er ontstond een ware chemie tussen beide partijen waarin samenwerking en partnership centraal staan.

chemieOptimaal ontzorgen

Verliep de samenwerking in deze tijdsdruk altijd zonder enige uitdaging? Nee. Maar de kunst was dat beide partijen altijd transparant en open naar elkaar waren en goed met elkaar communiceerden. De verwachtingen waren helder. In plaats van dat er werd gezegd “dit kan niet”, werd er samen gekeken naar wat er wél kon. Alles gebeurde in goed overleg. In rap tempo pakte In Good Company zo’n 70 trajecten op, variërend van assessments tot rollenspellen en persoonlijke interviews. In Good Company dompelde zich helemaal onder in het matchingsproces, waarin ze een grote groep mensen door een kwalitatief goed assessment heen begeleidden. Yuri: “Ons doel hierin is altijd om de klant optimaal te ontzorgen. Het enige dat wij nodig hebben zijn de contactgegevens van de kandidaten. Vanaf daar nemen wij de organisatie alles uit handen.”

Drie generalistische profielen

De grote vraag was: hoe gaan we de door Sunweb Group gedefinieerde functies matchen met talenten? Aangezien Sunweb Group naar een meer generalistisch profiel toe wilde voor haar werknemers, hebben zij samen met In Good Company drie profielen opgesteld. In Good Company heeft alle functies bij elkaar gepakt en gekeken hoe, zonder voor elke functie een apart competentieprofiel te maken, een generiek profiel gecreëerd kon worden. Met daarin toch voldoende specialistische onderdelen. Uiteindelijk ontstonden er drie profielen: een analytisch, een leiderschaps- en een communicatief verhalend profiel. Yuri: “Het vaststellen van profielen doen wij altijd op basis van maatwerk. Iedere klant is namelijk uniek. Wij ontvangen functieprofielen en doen op basis daarvan een voorstel voor competentieprofielen.”

Goed werkgeverschap

Je kunt je voorstellen dat de hele reorganisatie in combinatie met corona erg onzeker was voor de werknemers van Sunweb Group. Mensen kwamen vanuit bezorgdheid over de nabije toekomst: kom ik wel in aanmerking voor een nieuwe rol? Word ik wel gekozen? Dankzij de professionele aanpak van zowel Sunweb Group als In Good Company gaf het de medewerkers, ondanks de lastige situatie, toch een gevoel van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Iedereen kreeg een gelijke kans. Een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap. Marlise: “Onze collega’s en inmiddels ex-collega’s hebben het gehele proces ervaren als leerrijk. Niet alleen door hoe wij als Sunweb Group het matchingsproces hebben gedaan. Ook door hoe een assessment, dat spannend is voor de medewerker, afgenomen is en hoe dit teruggekoppeld is door In Good Company. Onze mensen hebben écht gereflecteerd en gekeken naar de vraag: waar ligt mijn talent? Ze hebben rust durven nemen, met vertrouwen in zichzelf. De manier waarop In Good Company terugkoppeling heeft gegeven, heeft hierbij geen verdere vragen opgeroepen, maar vooral inzichten gegeven.”

lerenLeerrijk traject

In deze samenwerking hebben Sunweb Group en In Good Company veel van elkaar geleerd. Yuri: “Wat wij geleerd hebben, is dat we online tot veel meer in staat zijn dan we zelf dachten. Onder druk wordt alles vloeibaar. We hebben op afstand de assessments, competentiescans en rollenspellen op creatieve wijze kunnen uitvoeren. Vóór het traject met Sunweb Group dachten we dat dat niet kon. Zo hebben we onze markt verbreed.” Ook Sunweb Group is positief over de samenwerking. Marlise: “In Good Company heeft onze ogen geopend hoe je beter objectief kunt meten. Zo weet je écht wat je aan iemand hebt wanneer je iemand aanneemt en hoe je die persoon het beste kunt onboarden. En hoe we diegene kunnen helpen om zijn potentieel te ontluiken.”

Toekomst

Gezien de goede match en gelijkluidende visie hopen beide partijen op meer samenwerkingen in de toekomst. Yuri: “Ik hoop dat wij als strategische HR-partner kunnen dienen op het gebied van talentmanagement. Niet alleen voor het werving en selectieproces, maar ook voor bijvoorbeeld individuele coaching, teamprogramma’s, adviesopdrachten of interim-opdrachten. Uit rapporten zijn nu allerlei adviezen naar voren gekomen, waarmee we heel mooi aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld met één op één coaching en met het begeleiden van teams. Het zou mooi zijn als Sunweb Group hun manier van aanpak blijft vasthouden en op deze manier blijft omgaan met hun mensen.” Ook Marlise ziet een toekomstige samenwerking wel zitten. “In Good Company beschikt over hele goede inhoudelijke inzichten. Het zou interessant zijn als zij deze inzichten in de toekomst ook gaat inzetten in bijvoorbeeld gamification of Artificial Intelligence. Dit natuurlijk altijd met behoud van die mooie focus op talent.”

 

Wil jij ook weten waar de talenten van je medewerkers liggen? Neem dan eens contact met ons op.

Over de schrijver
Reactie plaatsen