Verschillende blokjes en een blokje met schietdoel wordt vastgehouden

Competentiegericht assessment

Vergroot de kans op een succesvolle match

Verschillende competenties

Wat houdt het in?

Een competentiegericht assessment is een nulmeting. We werken met een onderliggend functie- of competentieprofiel. Op die manier bepalen we de meetlat van het assessment. We kiezen hierbij altijd voor maatwerk. Vooraf gaan we met jou in gesprek over specifieke competenties die we gaan onderzoeken.


We onderzoeken het huidige competentieniveau van de kandidaat en waar de ontwikkelmogelijkheden liggen. Dit doen we onder andere met behulp van vragenlijsten, capaciteitentesten, rollenspel(len) en een competentiegericht interview.


Het resultaat is een concreet rapport, waarin wordt beschreven wat het competentieniveau is en waar de talenten, valkuilen en uitdagingen liggen. Hieruit volgt een selectie- en/of ontwikkeladvies. Zo creëren we een beeld van hoe succesvol de kandidaat kan zijn en waar diegene nog sterker in kan worden.

Wanneer een competentiegericht assessment afnemen?

Dit assessment wordt vaak gebruikt als selectie assessment. Bijvoorbeeld wanneer je een of meerdere goede kandidaten hebt en je twijfelt wie het best bij de functie past. Met behulp van een assessment krijg je hier een objectiever beeld van. Het is ook geschikt bij ontwikkelvraagstukken, bijvoorbeeld wanneer je je bij een mogelijke promotie afvraagt of de medewerker over de juiste competenties voor de nieuwe functie beschikt.

Bureau

Klantcase

Hoe hebben wij Sunweb geholpen?

Vraag een voorbeeldrapport aan

FAQ over assessments

Wat is een assessment?

Een assessment is een onderzoek waarmee competenties, gedragsvoorkeuren en/of talenten inzichtelijk worden gemaakt. Dit gebeurt onder andere door middel van vragenlijsten, rollenspellen, capaciteitentesten, psychometrische games en een interview met een assessmentpsycholoog.

Uit welke onderdelen bestaat een assessment?

In de basis bestaat een compleet assessment uit:

- Persoonlijkheidsvragenlijst;
- cognitieve capaciteitentest;
- aanvullende vragenlijsten gericht op drijfveren en/of managementstijlen;
- een of meerdere rollenspellen
- een (online) interview met een van onze assessoren.

Een verkorte versie van het assessment (een scan) is ook mogelijk.

Welke vragenlijsten gebruiken jullie?

Wij gebruiken onder andere de persoonlijkheidsvragenlijst van TestGroup (The Bridge Personality), de drijfverenvragenlijst en managementstijlen vragenlijst van Ixly en de talenten- en drijfverenanalyse van TMA.

Hoeveel tijd neemt een assessment in beslag?

Afhankelijk van het type assessment, kost het één dagdeel (een scan) of twee dagdelen (compleet assessment). Daarnaast maakt iemand thuis één of meerdere vragenlijsten ter voorbereiding.

Wat staat er in het assessmentrapport?

Een assessmentrapport bestaat onder andere uit een selectie- en/of ontwikkeladvies, talentenschema, overzicht van de verschillende onderdelen en uitkomsten en een uitgebreide toelichting op de competenties of talenten.

Leveren jullie maatwerk?

Jazeker! Omdat iedere casus uniek is, kijken we samen welk assessment het meest geschikt is en maken we een competentieprofiel die bij jouw vraagstelling past.

Bieden jullie ook online assessments aan?

We bieden zowel online als 'live' assessments aan. Vooral onze scans zijn geschikt om (volledig) online te doen.

Wanneer ontvang ik als opdrachtgever de resultaten?

Wij sturen het eindrapport binnen vijf werkdagen naar de kandidaat. Nadat diegene toestemming heeft gegeven om het rapport te mogen delen, sturen we het rapport naar de opdrachtgever.