Weg door de woestijn

Effectief beïnvloeden van gedrag

Krijg inzicht in je eigen interactie en het effect op jouw omgeving door middel van de Roos van Leary

Schrijf je nu in!
Roos van Leary

 Wat houdt het in?

De Roos van Leary is een interactiemodel dat handvatten biedt om de eigen interactie inzichtelijk te maken en te beïnvloeden. Het model wordt ingezet met als doel zicht te krijgen op eigen interactie en de juiste tools te bieden om draagvlak te creëren, samenwerking tot stand te brengen of communicatie effectiever te maken.

In communicatie is er altijd sprake van actie en reactie. Gedrag roept gedrag op. In de Roos van Leary gaat men uit van dit principe. Iemand die zich op dominante wijze uit, zal volgend gedrag bij een ander oproepen. Iemand die zich afstandelijk gedraagt, roept afstand op en iemand die de samenwerking opzoekt nodigt een ander uit om zich meewerkend op te stellen.

Om echt verdiepend aan de slag te gaan met de Roos werken we met het Interpersoonlijk Profiel (IPP). Dit is een gevalideerde vragenlijst die de invloed van gedrag op interactie meet. Door deze zelf en door drie anderen in te laten vullen, krijg je een heel nauwkeurig beeld van je gedrag en hoe anderen dat ervaren. Eenmaal bewust van de eigen interactie en bijbehorende patronen kun je door middel van het aanpassen van het eigen gedrag, invloed uit gaan oefenen in je communicatie en binnen de organisatie.

Dienstverlening

Roos van Leary

Training effectief beïnvloeden

In twee dagen training ga je verdiepend in op jouw eigen interactie. Met behulp van de IPP vragenlijst breng je in kaart hoe jij wordt ervaren door je omgeving. Je leert tevens om door middel van de Roos van Leary je eigen gedrag en de reactie van anderen te gaan beïnvloeden.

Deze training is geschikt voor groepen tot maximaal 6 personen en  kan worden afgenomen voor een groep of met open inschrijving.


 • Roos van Leary: het model wordt diepgaand behandeld;
 • Inzet van de IPP: zelf invullen én drie respondenten;
 • Oefenen met voorbeelden uit de praktijk.
 • Schrijf je in
  Workshop Roos van Leary

  Workshop Roos van Leary

  Leer in één dag de basis van de theorie  en je bent aan het einde van de dag in staat om praktijksituaties te analyseren en te begrijpen met het behulp van het model. 

  Deze workshop is geschikt voor groepen tussen de 5 en 8 personen en kan worden ingezet als vaardigheidstraining of als onderdeel van een ontwikkeltraject.


 • Roos van Leary: de basis van het model wordt behandeld;
 • Inzicht in interactieparen en knellende patronen;
 • De gedragstypen en hun kwaliteiten;
 •  Oefenen met voorbeelden uit de praktijk.


 • Individuele coaching

  Individuele coaching

  Met behulp van het interpersoonlijk profielkrijg je zicht op je eigen gedrag en hoe deze door anderen wordt ontvangen.


 • Drie coachsessies van twee uur met inzet van de IPP;
 • Eén keer zelf invullen;
 • Drie respondenten vullen de vragenlijst in.  • Roos van Leary

   Uitgelegd in een paar minuten

   Schrijf je nu in voor de training effectief beïnvloeden 👇