Teamcolour Sessie

Inzicht in persoonlijkheden, talenten en voorkeuren in jouw team

Een team van 8 personen

 Wat houdt het in?

Deze teamsessie is een mooie manier om met jouw team aan de slag te gaan. Je leert meer over elkaars persoonlijkheid, talenten en voorkeuren en wat dit betekent voor het team als geheel. Dit doen we aan de hand van het kleurenmodel over persoonlijkheid van The Bridge Personality.

Het voordeel van werken met een kleurenmodel is dat het om gedragsvoorkeuren gaat: er is dus geen sprake van goed of fout. Verder is het laagdrempelig en herkenbaar. Het zorgt voor meer inzicht en begrip voor elkaar. Hiermee kunnen teamleden hun communicatie en samenwerking beter op elkaar afstemmen.

Voorafgaand aan de sessie vullen alle teamleden een  persoonlijkheidsvragenlijst in. Hieruit volgen individuele rapporten en het Bridge Colour Team Rapport. 

Met behulp van het Bridge Colour Rapport kom je meer te weten over de persoonlijkheden, talenten en valkuilen van de verschillende teamleden én dat van je team als geheel. Hiermee gaan we aan de slag.

Deze teamsessie zorgt voor:

  • Verdieping in de individuele persoonlijkheden en het gezamenlijke teamtype;
  • Inzicht in voorkeurskleur(en) Rood, Geel, Groen of Blauw van de teamleden;
  • Meer begrip voor elkaar, waardoor je elkaar aanvult, beter communiceert en beter samenwerkt.

De teamsessies zijn geschikt voor groepen tot ongeveer acht personen. Je kunt kiezen voor een sessie van 1 of 2 dagdelen. Wanneer je voor 2 dagdelen kiest, is er ook de ruimte om in te gaan op de individuele resultaten.

De vier persoonlijkheidskleuren

Uitgelegd in zeven minuten

Schrijf je team nu in voor een Colour Sessie👇