voorbereiden assessment

Voorbereidingspagina assessment

Op deze pagina vind je alle informatie en documenten die je nodig hebt om je voor te bereiden op een assessment bij In Good Company.

Hoe ziet een assessmentdag eruit?

Een assessment bestaat altijd uit verschillende onderdelen, testen en vragenlijsten. Een deel daarvan, zoals de persoonlijkheidsvragenlijst, heb je in je voorbereiding al gemaakt. Vaak maak je op de dag zelf een capaciteitentest, doe je één of meerdere rollenspellen en heb je afsluitend een interview met een van onze assessoren. Bekijk het filmpje hiernaast voordat je bij ons op assessment komt, dan weet je wat je kunt verwachten op je assessmentdag.

Voorbereiden op het interview

Tijdens het interview worden alle uitkomsten van het assessment met je besproken. Je krijgt terugkoppeling en samen met jou probeert de assessor in kaart te brengen waar je talenten, valkuilen en uitdagingen precies liggen. Om dit goed te doorgronden maken we daarbij gebruik van het kernkwadrant. In je voorbereiding kun je alvast nadenken over je kernkwadrant. Kijk de  video hiernaast voor een uitgebreide uitleg van het model:.

Bridge Personality

Deze persoonlijkheidsvragenlijst kent geen goede of foute antwoorden. Het gaat om jouw persoonlijke voorkeuren. De resultaten worden tijdens het interview met je besproken. Een paar belangrijke aanwijzingen voor een goed verloop van het invullen:

▪ Het is van belang dat je de vragenlijst alleen en in een rustige ruimte maakt;
De vragenlijst wordt voorafgegaan door een uitgebreide instructie. Hoe beter je
deze instructie leest, hoe betrouwbaarder het resultaat van de vragenlijst is;

▪Zorg dat je niet wordt afgeleid. Zet je mobiele telefoon uit en start alleen je
internet op en laat andere applicaties gesloten;

▪Zorg ervoor dat de pop-up blocker in je browser uitgeschakeld staat.

Instructies

Lees  hier de instructie voor het maken van de Bridge Personality.
Lees hier de instructies voor het maken van de vragenlijst vanaf een nieuwe browser.

Bridge Ability Suite

Deze capaciteitentest bestaat uit drie onderdelen: abstract, numeriek en verbaal. Iedere test duurt exact 17 minuten. Je antwoorden en scores worden vergeleken met een normgroep. Je kunt dit onderdeel van het assessment nu al oefenen door vergelijkbare testen te oefenen op bijvoorbeeld capaciteitentestoefenen.com. Daarnaast heeft oefenen vooral zin om te wennen aan de manier van denken. De testen tijdens het assessment kunnen er anders uitzien dan tijdens het voorbereiden.

Instructies

Lees de instructie voor het abstracte onderdeel.
Lees de instructie voor het numerieke onderdeel.
Lees de instructie voor het verbale onderdeel.

Carrièrewaarden (drijfveren) vragenlijst

De Carrièrewaarden vragenlijst is een persoonlijkheidsvragenlijst die in kaart brengt welke factoren van werk een persoon motiveren. Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat iemand bepaald werk als motiverend ervaart. In deze vragenlijst worden drie groepen carrièrewaarden behandeld: primaire en secundaire motivatoren en potentiële demotivatoren.

De vragenlijst kent geen goede of foute antwoorden. Het gaat om jouw persoonlijke voorkeuren.

Quinn Managementrollen vragenlijst

De Quinn Managementrollen vragenlijst geeft inzicht in de voorkeur voor bepaalde managementrollen. Er wordt duidelijk hoe deze rollen zich verhouden tot de managementactiviteiten in de huidige functie.  De theorie van Quinn gaat uit van acht verschillende en soms tegengestelde rollen die een manager moet vervullen om effectief leiding te geven.

Volgens de theorie dient een manager alle acht managementrollen goed te beheersen om een effectieve manager te zijn. De inzichten uit deze vragenlijst kunnen als uitgangspunt dienen om managementeffectiviteit te vergroten.

Ook hier geldt: de vragenlijsten kennen geen goede of foute antwoorden. Het gaat om jouw persoonlijke voorkeuren.

Psychometrische game Barista

De game ‘Barista’ draait om het herkennen van gezichtsexpressie. Daarmee wordt emotieperceptie gemeten. Emotieperceptie is de vaardigheid om emoties waar te nemen en te herkennen. Door het inzetten van de psychometrische game kan je jouw kwaliteiten tonen in een dynamische en boeiende virtuele omgeving. De beoordeling is gebaseerd op meetbare prestaties, waardoor objectiviteit en betrouwbaarheid wordt bevorderd. Sociaal wenselijke antwoorden worden zo veel mogelijk voorkomen.


In het spel moet je als barista zo snel mogelijk klanten het juiste drankje serveren. Hierbij moet je de emotie van de klant herkennen en de beker die bij die emotie hoort pakken. Vervolgens moet het drankje gemaakt worden en geserveerd. In het begin zijn er enkele klanten die geholpen moeten worden, daarna wordt het steeds drukker.

De TMA Talenten Analyse

De TMA Talentenanalyse brengt 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties in kaart. De Talentenanalyse is positief, niet veroordelend en biedt inzicht in drijfveren, talenten, cultuur en competenties. Het invullen van de vragenlijsten neemt ongeveer 60 minuten in beslag. Belangrijk om te vermelden is dat het niet gaat om een goed of fout antwoord. Het gaat over drijfveren en talenten. Daar is geen fout antwoord in mogelijk. Je krijgt online 312 meerkeuzevragen en de vragenlijst werkt niet op tijd.

De TMA Capaciteitenanalyse

Capaciteitenanalyses van TMA Methode bieden een goed perspectief op het intellectuele niveau van de kandidaat en daarmee voorspeller van functioneren in een functie waar abstract denken en sneller begrip een vereiste is. De normgroepen van de TMA Analyses worden 2-jaarlijks wetenschappelijk vergeleken met standaardgroepen op een midden- en hoger niveau.

De analyse Logisch figuurlijk inzicht bestaat uit 15 vragen. In deze analyse krijgt de kandidaat per vraag een figuren reeks of matrix te zien waarin een bepaalde logica zit welke de kandidaat moet proberen te achterhalen.

De analyse Logisch cijfermatig inzicht bestaat uit 26 series van getallen die volgens een bepaald patroon zijn geordend. De kandidaat moet inzien dat de systematische verandering in een reeks van getallen kan ontstaan door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Soms komen twee of meer hiervan tegelijk in een reeks voor. De reeks wordt steeds met 1 getal voortgezet.

De analyse Logisch taal inzicht bestaat uit 20 vragen. In deze analyse krijgt de kandidaat per vraag een combinatie van twee woorden te zien die zich in een bepaalde logica tot elkaar verhouden. Tevens wordt er een woord getoond die zich tot een ander woord moet verhouden met dezelfde logica als het eerste woordpaar. Dit zijn taal analogieën.

Meer weten over assessments?

Lees ons blog of neem contact met ons op