Conflict op de werkvloer: de 4 beste manieren om er mee te dealen
20 september 2021 
in Blog

Conflict op de werkvloer: de 4 beste manieren om er mee te dealen

Conflict met collega’s is nooit fijn. De meeste mensen zullen er dan ook niet op uit zijn om ruzie te krijgen op het werk. Tegelijkertijd zal bijna iedereen wel een voorbeeld kunnen geven van een situatie op het werk waarbij een conflict onvermijdelijk was. De algemene perceptie op conflict is dat het ongemakkelijk aanvoelt. Veel mensen hebben daarom dan ook de neiging om conflicten op de werkvloer te vermijden. Dat is eigenlijk zonde. Want conflict op de werkvloer is gezond en zelfs nodig om elkaar scherp te houden en gezamenlijk vooruit te komen.

conflict op de werkvloer

In het boek “The five dysfunctions of a Team” stelt Patrick Lencioni (2002) dat elke goede, langdurige (werk)relatie productief conflict nodig heeft om te kunnen groeien. Maar hoe breng je gezond conflict tot stand zonder daarbij een relatie te beschadigen? In dit blog lees je vier manieren om te dealen met conflict op de werkvloer.

1) Maak het bespreekbaar

Het zal wel eens voorkomen dat er zaken spelen die irritatie bij je oproepen. Dit kan gaan over gedrag van die ene collega of over beslissingen binnen de organisatie waar je ontevreden over bent. Irritaties stapelen zich op en zelfs de kleinste dingen kunnen uitgroeien tot een punt dat je contact zo veel als mogelijk ontwijkt. Dit leidt ongetwijfeld tot minder effectieve samenwerking en minder werkplezier. Wanneer frustraties hoog oplopen is het een menselijke reactie om de aandacht te leggen op datgene dat de ander in jouw ogen verkeerd doet. Toch is het effectiever om eerst bij jezelf na te gaan waarom iets je zo raakt. Wat zegt jouw irritatie over jezelf? En wat heb je nodig van de ander om weer op aangename manier te kunnen samenwerken?

Probeer het gesprek aan te gaan en je te verplaatsten in de ander. Dit kan onder andere door letterlijk te vragen naar hoe diegene de situatie ervaart en ook mee te denken over wat je in de toekomst kunt bijdragen aan een opbouwendere samenwerking.

2) Stel je kwetsbaar op

Het bespreekbaar maken van conflict kan spannend zijn en vraagt van je dat je in staat bent je kwetsbaar op te stellen. Hiervoor is het van belang dat je er op durft te vertrouwen dat de ander het beste met je voor heeft en dat jullie uiteindelijk beiden streven naar een productieve samenwerking. Kwetsbaar opstellen doe je door je open te stellen en informatie over jezelf te delen die een ander nog niet van je wist. Probeer om duidelijk te maken wat je dwars zit zonder daarbij teveel met de vinger naar de ander te wijzen.

Spreek uit waarom je geïrriteerd of geraakt bent en leg uit hoe je in elkaar zit. Voor een ander is het gemakkelijker om rekening met je te houden wanneer hij snapt hoe je werkt. De enige manier om daar achter te komen is door dit met elkaar te delen. Dat hoeft niet te betekenen dat je in de toekomst nooit meer aan elkaar zal storen, maar je kunt in ieder geval begrijpen waar de ander vandaan komt.

kwetsbaar opstellen

3) Maak gebruik van talent en vul elkaar aan

Wanneer jij je stoort aan het gedrag van een collega kan het maar zo zijn dat hij gedrag toont dat bij jou in je allergie zit. Het is leerzaam om juist wanneer er conflict op de werkvloer is, te kijken naar wat jij te leren hebt van een ander. Want achter iedere valkuil schuilt een groot talent. Elk mens beschikt over kernkwaliteiten. Het gedrag waaraan jij je stoort bij een ander is vaak iets wat je zelf minder graag doet of minder goed kan. Als je in staat bent het talent te benoemen bij de ander en erkent dat jullie elkaar daar in aan kunnen vullen, zal dit de samenwerking bevorderen. Ga in gesprek over de kwaliteiten die je bij de ander ziet en daag elkaar uit om van elkaar te leren.

4) Gedrag beïnvloeden door zelf eens iets anders te doen

Als je doet wat je altijd hebt gedaan zal je krijgen wat je altijd kreeg. In elke relatie, dus ook een werkrelatie, ontstaan er patronen in de interactie. Gedrag roept gedrag op dus wanneer jij je loopt op te winden over bepaald gedrag van een ander, kan het maar zo zijn dat jijzelf iets doet dat dit gedrag bij de ander teweeg brengt. Door te kijken naar de patronen die ontstaan in de interactie kun je je gaan afvragen of de reactie die je krijgt ook hetgeen is dat je hoopte te krijgen van de ander. Is dat niet het geval? Met behulp van een interactiemodel zoals de Roos van Leary je eigen gedrag gaan aanpassen om een andere reactie op te roepen.

Vind je dat jij altijd degene bent die het initiatief moet nemen? Probeer eens om je volgend op te stellen en beweeg de ander om in actie te komen. Interactiepatronen zijn vaak processen die zich onbewust afspelen in de interactie. Wanneer jij in staat bent om je eigen gedrag te sturen, zul je merken dat je ook een ander kan bewegen om gevarieerd en duurzaam met elkaar samen te werken.

Wil je meer weten over duurzaam conflict op de werkvloer? Of heb je een vraag over je persoonlijke situatie? Neem vooral contact met me op!

Tessa.Leenen@ingoodcompany.nl of 0172 - 20 26 76 

Tessa Leenen
Door: Tessa Leenen

Over de schrijver
Reactie plaatsen