Sterk Teamwerk in de praktijk: een interview met Alexander Evenhuis van Tapir Tapes
10 maart 2021 
in Blog

Sterk Teamwerk in de praktijk: een interview met Alexander Evenhuis van Tapir Tapes

Tapir Tapes is Nederlands nr. 1 competentiecenter voor het maken van klantspecifieke oplossingen met zelf-klevende systemen.

In 2018 nam oprichter Sjaak Janson afscheid als Directeur van Tapir Tapes. Uiteraard heeft dit de nodige impact gehad op alle betrokkenen. Een nieuwe directeur, Alexander Evenhuis, betekent ook een nieuwe werkwijze en bovendien stond de markt niet stil. Met als gevolg een nieuwe dynamiek en wellicht zelfs verschuivingen in de bedrijfscultuur. Alexander besloot hier niet lichtzinnig mee om te gaan, maar juist expliciet aandacht te geven aan alle mensen, hun persoonlijke ontwikkeling en vooral de onderlinge samenwerking. Dit was het moment om samen aan de slag te gaan met teamtonwikkeling.

Vorig jaar startte Tapir Tapes met ons programma Sterk Teamwerk. Een programma toegespitst op de 5 frustraties die binnen een team spelen. Met als doel een sterk, samenhangend, betrokken en effectief team. De sessies werden uitgesmeerd over een jaar en ondertussen werd er in de organisatie niet stilgezeten. Er kwamen nieuwe rollen en verantwoordelijkheden en er werd een MT gevormd.

Samen met Alexander blikken we terug op de samenwerking tussen Tapir Tapes en In Good Company.

“Het runnen van een bedrijf of afdeling geeft een enorme uitdaging; je wilt daarin slagen, succesvol zijn en geëerd worden om je keuzes. Één volzin en je bent klaar, denk je, maar helaas, dat is niet zo. Net als je denkt: ik ben er, komt er toch ergens een aap uit de mouw, konijn uit de hoed. Of erger: een lijk uit de kast.”

Wat heeft Sterk Teamwerk Tapir Tapes opgeleverd?:

“We hebben in onze opleiding meestal geleerd hoe we bepaalde zaken wetenschappelijk (theoretisch) kunnen beredeneren. Maar als het om mensen gaat dan heb je eindeloze variabelen, dat is meestal niet het gebied waar wij als vakprofessionals sterk in zijn. Daar komt bij ons In Good Company om de hoek met hun expertise en kennis.”

Hoewel we in principe volgens een vast programma werken, is er binnen Sterk Teamwerk altijd ruimte voor maatwerk. Tapir Tapes is hier een goed voorbeeld van. Omdat er gaandeweg het traject veel gebeurde in de organisatie, is het programma steeds iets bijgesteld qua tijdsplanning en inhoud.

Alexander ziet de toegevoegde waarde van Sterk Teamwerk vooral in de bewustwording door medewerkers van hun gedragspatronen en het effect hiervan op de groep. “Sterk Teamwerk wordt ingezet vanuit een hele duidelijke strategie. We zijn stap voor stap getraind om de dingen die niet altijd voor de hand liggen te gaan zien. Waarom doet iemand iets ? en waarom reageer ik zo ? Gedrag kan dan ineens een hele andere betekenis krijgen. Het was bovendien erg leuk om te doen.” aldus Alexander. “De ene opdracht is uiterst serieus, de andere meer met een knipoog”. Het was een goede afwisseling, enerzijds het voeren van gesprekken over kwetsbaarheid of het aangaan van een conflict en anderzijds een escaperoom waar alle talenten samen kwamen.

We blijven samen met Tapir Tapes bouwen aan een zo sterk mogelijk team. Dat staat eigenlijk nooit stil, maar voor nu zijn er al enorm veel stappen gezet. We zien vooral het enthousiasme en de betrokkenheid van mensen sterk toenemen. Het geeft ontzettend veel voldoening voor ons als trainers en coaches om te zien wat Sterk Teamwerk oplevert en hoe de hele organisatie hiervan profiteert.

“Wat ik zeker waardeer zijn de één-op-één gesprekken, die dienen als spiegel en echt een andere kijk op de zaak geven. Dat is wat je noemt toegevoegde waarde! Ik zou In Good Company als partner aan iedereen aanbevelen. Want ik zie Tapir Tapes en In Good Company echt als partners: die versterken elkaar!”

Over de schrijver
Reactie plaatsen